-

 -

).


: (172), (8), 4(19), 3(7), 2(24), 1 ()(50), 1 ()(19), (63), (250), (16), )(42)
(0)

, 02 2009 . 17:44 +
, . , . , , .

- - - 800 000, . , , . ( ) - ! , , . , - , - ). Inmarket Navigator, --. - (, 800 000 ), , , ).
)
)

:  
(0)

, 01 2009 . 22:11 +
- , , , , . , - , , - . , , - , !
Party-One , , , , , . - , . , , - , ? , - , , . (, - !) , , -----, .
)
)

:  
(0)

)

, 27 2009 . 01:06 +
- )

 (640x480, 245Kb) Pet Shop Boys =) - , . ( - ) , , , , , , , . , - , 5 )). , )

- freeclubmp3.net, - djs , , , , closeT listening (.. , , ).

... . ( ) , , .

, MMORPG World of Warcraft, , .. , , . ( ) . , , , , , . wow gold - http://wowgold.ru/. , ., .

- Damien Strong - Callgirl
)

)

:  
(0)

, 26 2009 . 17:50 +
- zZ

- )) )) , ) , - .
. , , ))

   . Stupid Pussy ( :)) , , . )))

.. 2 , ))

Historical monuments of Central Asia, - , , , )

- Nana - Remember the Time
)

)

:  
(0)

*

, 20 2009 . 22:04 +
, , . , , , . . , - , ?

- ActiveModa , -, (!). award', 1- - BRONX - The Club, , , - I .
ActiveModa - , PROdom, , British American Tobacco ( KENT, , ) McDonalds(!!!). . - , , , ActiveModa, , 12 . ( ) .
, . EN ISO 9001:2000, , , , Linux, Apache, MySQL .
, , , , ActiveModa . , .
)
)

:  
(2)

, 19 2009 . 20:05 +
. - / / . , ? , , - .

- = 10-6.
, - - , , , . .
wikipedia - 0,14 - 5, 0,14 = 140 , ))) , , 2 .

 (472x333, 15Kb) . (-3 ) 1000 , 1 (-6 ) 1 , . 1 = -10 , , , 2*10-10 , 2 10 000 (10 240px 10 ), . , 2 10 , () , . ..., )

Van Kap :: li.ru - .

  ( 2007) , - , . , - , - . - , )
)

)

:  
(2)

, 18 2009 . 23:36 +
, . - , . , (SUV) - , .
, - , ., - , . X5 Cayenne ( ), 300 , . ) , , ? , ? - , - , , , . . , PlayStation 3 NFS Undercover, , , ).
 Hunter777 Porsche? ? -, , . Beetle Porsche, , , ( , ...), , 911,GT3, .
)) Matiz, . ))

ps3.by - sony playsatation 3
)
)

:  
(1)

, 18 2009 . 22:17 +.

.


..
)
)

(2)

*

, 17 2009 . 02:28 +
. , - , ( - ) .
( !), , ( ) , - , .
() - , . , , :

10) , , , , - 19.15 ( () )


10 , , - .
- Burl Ives - Ghost Riders In The Sky
)
)

:  
(0)

*

, 17 2009 . 04:05 +
 , - ? - . , , . , , , ... .

 , . - , PROdom . , , , . - , , , , , (, ...).
 , - . PROdom, 20 - - , , . , , .

)
)

:  
(3)

, 15 2009 . 23:20 +
- ... - .

, .

- ,..
)


(0)

, 03 2009 . 03:11 +
, , . - . .
13- .

UPD: , episode 1,jonas brothers,season 1,disney channel,"j.o.n.a.s",wrong song .
)

(0)

.

, 27 2009 . 01:48 +
kasandra_sk [ + !]

!

, .
, , , , . !
20 $ 6 .


, -:
- adurll- (http://hows.ru/spisok-poiskovyx-sistemaddurl-addurilki/) . , , .(, !!)
- () 4( ). , . , 4.

- :


- 4 150, .
- , .
- 35 .
- .
, .

100 , , .

, .
?- .
, .
!
____________________________________________
( ) - , ( ). .

 

)
)

:  
(26)

HTML

, 25 2009 . 17:17 +
, , , . . HTML, , . , .
10- 16-
    
¡¡¡¡
¢¢¢¢
££££
¤¤¤
¥¥¥¥
¦¦¦
§§§
¨¨¨¨
©©©
ªªªª
«««
¬¬¬
­­­­
®®®
¯¯¯¯
°°°
-±±±
²²²²
³³³³
´´´´
µµµ
¶¶¶
···
¸¸¸¸
¹¹¹¹
ºººº
»»»
¼¼¼¼
½½½½
¾¾¾¾
¿¿¿¿
A ÀÀÀÀ
A ÁÁÁÁ
A ÂÂÂÂ
A ÃÃÃÃ
A ÄÄÄÄ
A ÅÅÅÅ
AEÆÆÆÆ
C ÇÇÇÇ
E ÈÈÈÈ
E ÉÉÉÉ
E ÊÊÊÊ
E ËËËË
I ÌÌÌÌ
I ÍÍÍÍ
I ÎÎÎÎ
I ÏÏÏÏ
ETHÐÐÐÐ
N ÑÑÑÑ
O ÒÒÒÒ
O ÓÓÓÓ
O ÔÔÔÔ
O ÕÕÕÕ
O ÖÖÖÖ
××××
O ØØØØ
U ÙÙÙÙ
U ÚÚÚÚ
U ÛÛÛÛ
U ÜÜÜÜ
Y ÝÝÝÝ
THORNÞÞÞÞ
sßßßß
a àààà
a áááá
a ââââ
a ãããã
a ääää
a åååå
aeææææ
c çççç
e èèèè
e éééé
e êêêê
e ëëëë
i ìììì
i íííí
i îîîî
i ïïïï
ethðððð
n ññññ
o òòòò
o óóóó
o ôôôô
o õõõõ
o öööö
÷÷÷÷
o øøøø
u ùùùù
u úúúú
u ûûûû
u üüüü
y ýýýý
thornþþþþ
y ÿÿÿÿ

10- 16-
""""
&&&&
&lt;&#60;&#x3C;<
&gt;&#62;&#x3E;>
OE&OElig;&#338;&#x152;Œ
oe&oelig;&#339;&#x153;œ
S &Scaron;&#352;&#x160;Š
s &scaron;&#353;&#x161;š
Y &Yuml;&#376;&#x178;Ÿ
&circ;&#710;&#x2C6;ˆ
&tilde;&#732;&#x2DC;˜
&ensp;&#8194;&#x2002;
&emsp;&#8195;&#x2003;
&thinsp;&#8201;&#x2009;
&zwnj;&#8204;&#x200C;
&zwj;&#8205;&#x200D;
&lrm;&#8206;&#x200E;
&rlm;&#8207;&#x200F;
&ndash;&#8211;&#x2013;
&mdash;&#8212;&#x2014;
&lsquo;&#8216;&#x2018;
&rsquo;&#8217;&#x2019;
&sbquo;&#8218;&#x201A;
&ldquo;&#8220;&#x201C;
&rdquo;&#8221;&#x201D;
&bdquo;&#8222;&#x201E;
&dagger;&#8224;&#x2020;
&Dagger;&#8225;&#x2021;
&permil;&#8240;&#x2030;
&lsaquo;&#8249;&#x2039;
&rsaquo;&#8250;&#x203A;
&euro;&#8364;&#x20AC;

10- 16-
f&fnof;&#402;&#x192;ƒ
&Alpha;&#913;&#x391;Α
&Beta;&#914;&#x392;Β
&Gamma;&#915;&#x393;Γ
&Delta;&#916;&#x394;Δ
&Epsilon;&#917;&#x395;Ε
&Zeta;&#918;&#x396;Ζ
&Eta;&#919;&#x397;Η
&Theta;&#920;&#x398;Θ
&Iota;&#921;&#x399;Ι
&Kappa;&#922;&#x39A;Κ
&Lambda;&#923;&#x39B;Λ
&Mu;&#924;&#x39C;Μ
&Nu;&#925;&#x39D;Ν
&Xi;&#926;&#x39E;Ξ
&Omicron;&#927;&#x39F;Ο
&Pi;&#928;&#x3A0;Π
&Rho;&#929;&#x3A1;Ρ
&Sigma;&#931;&#x3A3;Σ
&Tau;&#932;&#x3A4;Τ
&Upsilon;&#933;&#x3A5;Υ
&Phi;&#934;&#x3A6;Φ
&Chi;&#935;&#x3A7;Χ
&Psi;&#936;&#x3A8;Ψ
&Omega;&#937;&#x3A9;Ω
&alpha;&#945;&#x3B1;α
&beta;&#946;&#x3B2;β
&gamma;&#947;&#x3B3;γ
&delta;&#948;&#x3B4;δ
&epsilon;&#949;&#x3B5;ε
&zeta;&#950;&#x3B6;ζ
&eta;&#951;&#x3B7;η
&theta;&#952;&#x3B8;θ
&iota;&#953;&#x3B9;ι
&kappa;&#954;&#x3BA;κ
&lambda;&#955;&#x3BB;λ
&mu;&#956;&#x3BC;μ
&nu;&#957;&#x3BD;ν
&xi;&#958;&#x3BE;ξ
&omicron;&#959;&#x3BF;ο
&pi;&#960;&#x3C0;π
&rho;&#961;&#x3C1;ρ
&sigmaf;&#962;&#x3C2;ς
&sigma;&#963;&#x3C3;σ
&tau;&#964;&#x3C4;τ
&upsilon;&#965;&#x3C5;υ
&phi;&#966;&#x3C6;φ
&chi;&#967;&#x3C7;χ
&psi;&#968;&#x3C8;ψ
&omega;&#969;&#x3C9;ω
&thetasym;&#977;&#x3D1;ϑ
&upsih;&#978;&#x3D2;ϒ
&piv;&#982;&#x3D6;ϖ
&bull;&#8226;&#x2022;
&hellip;&#8230;&#x2026;
&prime;&#8242;&#x2032;
&Prime;&#8243;&#x2033;
&oline;&#8254;&#x203E;
&frasl;&#8260;&#x2044;
P&weierp;&#8472;&#x2118;
&image;&#8465;&#x2111;
&real;&#8476;&#x211C;
&trade;&#8482;&#x2122;
&alefsym;&#8501;&#x2135;
&larr;&#8592;&#x2190;
&uarr;&#8593;&#x2191;
&rarr;&#8594;&#x2192;
&darr;&#8595;&#x2193;
-&harr;&#8596;&#x2194;
&crarr;&#8629;&#x21B5;
&lArr;&#8656;&#x21D0;
&uArr;&#8657;&#x21D1;
&rArr;&#8658;&#x21D2;
&dArr;&#8659;&#x21D3;
-&hArr;&#8660;&#x21D4;
&forall;&#8704;&#x2200;
&part;&#8706;&#x2202;
&exist;&#8707;&#x2203;
&empty;&#8709;&#x2205;
&nabla;&#8711;&#x2207;
&isin;&#8712;&#x2208;
&notin;&#8713;&#x2209;
&ni;&#8715;&#x220B;
n- &prod;&#8719;&#x220F;
n- &sum;&#8721;&#x2211;
&minus;&#8722;&#x2212;
&lowast;&#8727;&#x2217;
&radic;&#8730;&#x221A;
&prop;&#8733;&#x221D;
&infin;&#8734;&#x221E;
&ang;&#8736;&#x2220;
&and;&#8743;&#x2227;
&or;&#8744;&#x2228;
&cap;&#8745;&#x2229;
&cup;&#8746;&#x222A;
&int;&#8747;&#x222B;
&there4;&#8756;&#x2234;
&sim;&#8764;&#x223C;
&cong;&#8773;&#x2245;
&asymp;&#8776;&#x2248;
&ne;&#8800;&#x2260;
&equiv;&#8801;&#x2261;
&le;&#8804;&#x2264;
&ge;&#8805;&#x2265;
&sub;&#8834;&#x2282;
&sup;&#8835;&#x2283;
&nsub;&#8836;&#x2284;
&sube;&#8838;&#x2286;
&supe;&#8839;&#x2287;
&oplus;&#8853;&#x2295;
&otimes;&#8855;&#x2297;
&perp;&#8869;&#x22A5;
&sdot;&#8901;&#x22C5;
&lceil;&#8968;&#x2308;
&rceil;&#8969;&#x2309;
&lfloor;&#8970;&#x230A;
&rfloor;&#8971;&#x230B;
&lang;&#9001;&#x2329;
&rang;&#9002;&#x232A;
&loz;&#9674;&#x25CA;
&spades;&#9824;&#x2660;
&clubs;&#9827;&#x2663;
&hearts;&#9829;&#x2665;
&diams;&#9830;&#x2666;


http://wdh.suncloud.ru/entities.htm
)


:  
(0)

, 22 2009 . 22:15 +
? , . , . , - . .. , , .
, - , / - , , . , , ( ) "..." , .
?
)

:  
(5)

, 20 2009 . 00:46 +
- ...


. . PopUnder , , .
, , .

 -


0b8fe6504f03f70080a016a0f359d18f

:)
)

)

:  
(16)

, 19 2009 . 00:33 +
 (200x199, 12Kb)
, ?
, . , ? , . , , : . , , , - . , , , . , , , . , , , , . , , - , - , ? , . . ?
...

- .
- The Cars - you might think (it's BULLshit, this chancey rendezvous)
)

:  
(0)

.

, 18 2009 . 23:52 +
- ?

, . ( , , .)
, , : . , 50. . ( , .)


http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/74

  , , . $ 10 - £, ¥, $ - .

, . , CURRENCY - . .

Nationa Gallery of Art - , . , - , !

, . ., " . DOS 80x25, ASCII.

, Shift+2 ( ), , .


*
)


:  
(7)

, 17 2009 . 19:17 +
. , .
http://www.kalinka-realty.ru, , , , , . , . - , .
)


:  
(0)

- .

, 16 2009 . 01:09 +
- , . , .If you've done nothing wrong
You've got nothing to fear
If you've something to hide
You shouldn't even be here
You've had your chance
Now we've got the mandate
If you've changed your mind
I'm afraid it's too late
[...]
Everyone has
Their own number
In the system that
We operate under
We're moving to
A situation
Where your lives exist
As information

)


:  
(8)

,

, 14 2009 . 16:28 +
? , ? - , . , , =)
)


:  
(4)

- ,

, 11 2009 . 19:45 +
radulova.livejournal.com/640723.html
..., , , , . "" , , - , , - - . , , .


, .
)

:  
(0)

, 07 2009 . 22:05 +
)

:  
(3)

, 07 2009 . 22:02 +
() . , ( ) .
(, , ) . --.

.
)

:  
(20)

, 06 2008 . 22:37 +
)


(8)

, 20 2008 . 00:19 +
)


:  
(6)

, 14 2008 . 01:34 +
-

. , . slav'e , . // , //
obi/ , ? ? ...
()

- -
)

:  
(0)

, 10 2008 . 00:36 +
- , , ?

, - ) , , , ... . , , ?)
, . . - ) )) // //

- dj smash
)

:  
(12)

,

, 07 2008 . 19:11 +
,   ,  )
-

) ? , )
, ( ). , , 2 , )
, ///, .

, , , . , . , , , , ...) , . - ( ?), ( !) ( !) N72 () -- ( ), , , . , , ) ... )

The greatest thing youll ever learn
Is just to love and be loved in return- Moulin Rouge // David Bowie
)


:  
(4)

, 01 2008 . 02:48 +
-

. __. . ( 3 ). , . (, , ), . 3 , ( ). ( ). . . ( ), . .
, // ""//. . - . - .

,  .

I'm sure she's working for the K.G.B.
In this paradise, ah cold as ice;- Gary Moore - Nothing's the same
)


:  
(11)

, 25 2008 . 15:40 +
-

? , , - ?? . -, .
, ) . . - . .
20-30 . . , !!!

-
)


:  
(1)

, 10 2008 . 02:24 +
- , )

!!!! , 14 , !!!!!!
- Princessa - Once in a lifetime
)

:  
(9)

'

, 31 2007 . 20:54 +
 (480x640, 266Kb)
- )))

, , !!!

, ?)) ))
, - , ))
, , . , - ) // - , //. , )))
, , , , , ))
, , , , ( !) ) - )
, )))
, , )) !!!)))

- Rick Astley - Take me to your heart
)


:  
(12)

.

, 18 2007 . 01:10 +
- SH)

- Elton John - Be Prepared// , ))//

, . , 2033. , , - , , , - , , .

, , .
metro 2033 the last refuge.
, Silent Hill, - .

, , , . , , ps3 - . - !!!!!!
)


:  
(12)

, 11 2007 . 19:36 +
- (:
- The Spacelovers - SurrenderI_was_Riot, )


, - - . , . , - , - .

 (80x150, 5Kb) Siemens A52

, , 14.02.2004...
.
- , .

 (76x150, 5Kb)
Siemens C60

, . , . 150 , , , 200 . . , .
 (65x150, 2Kb) Nokia 2300

. 12 , )) , . , . 300
 (67x138, 5Kb)
Siemens S55

, -, c65 s55, bluetooth ) - 1
 (66x149, 2Kb) Siemens CX65

, . , 1 . , . , . 2.5 ""
 (102x110, 4Kb)
Siemens SK65

, , . ) comedy club. , , , , , )
 (62x132, 5Kb)
Siemens SL55

, ViVorobev' . , -. , )
 (69x139, 8Kb) Nokia 8800 Sirocco Dark
SK65, - , ...... . nokia nokia...
)

:  
(4)

, 27 2007 . 04:22 +
- no //ments

)))))))))))))

)


:  
(18)

....

, 09 2007 . 00:45 +
- the sundays - wild horses
-:

" ( )"

:

. . . , . . . .
LiveInternet.ru, . .
)

:  
(7)

)))

, 30 2007 . 14:45 +
- Scooter
- go out

, -
! ! , , . , , . , , . , !. .
)

:  
(0)

...

, 10 2007 . 03:21 +
// ?//

:
: RINALDI. . ... . . -, , , , - , , "". 1$.
: . , 2001 . . . ...
: MagicStar. ...
, : ... .
: ,
:
: ?
? Super Enigmatic Hits 2003...

:
: . .
: . , .
, ? , . . ...
? ? , .
? , .
? , , . / / / . - .
? ; , .
? Lowenbrau:))
?
? /? .
? - , ...
? , .
? .
? . // // .
? .
? , .
? .
? )) .
? icq, - .
: .
? .
? .
? . .
? .
?
? 5
? . .
:
:
: . .
:
: . .
: .
: , .
: ? .
: . - .
: , , , .

:
: .
: .
)

:  
(21)

, 04 2007 . 01:01 +
, )) ))
 (646x430, 94Kb)
)

:  
(2)

, 03 2007 . 20:08 +
- Wise Hand - Manschoud:

" ?"

NOKIA 6230i

- , ,
LiveInternet.ru? , !!!!!!!!:comando:
)

:  
(3)

, ))

, 12 2007 . 15:51 +
- 3
-

OPERA MINI!!! !?
)

(4)

, 01 2007 . 21:25 +
- )

!!!!:ok:

a160283_mainpic (500x500, 72Kb)
)

:  
(0)

, 30 2007 . 23:05 +
:
:))
:...
-:
:
: ? )
:
:
: 12
:
: )
: ...
- :
: , .
:
:
: 10 : " ? ?" ?!?!?!?
:
:
: ?))
:
:
:)))
:
: -
:
:Linda Ronstadt & Aaron Neville - Don't Know Much
:
:!!!!!!!
:
: )))
:
:, !!!
-:
:
// - , :
:
/ :)
- :
:
/ :
/: !
:)) )
: 1
:) )
( ): -
: .
24 :
:
-: -
:
: ?
: 24
- :!!!
:
:!
:
/:
:...
:,
:
: , ""

CREATE YOUR OWN! - or - GET PAID TO TAKE SURVEYS!
)

(6)

" ?"

, 30 2007 . 17:36 +


.........
)

(2)

" "

, 19 2007 . 18:45 +
:
" "

.

: : - (Sahasrara), . 7-( 7), , . , . - , . , , . . . .
LiveInternet.ru
.... )
)

(3)

YC ...

, 12 2007 . 23:05 +
- R's beautiful voice
-) , ) 7- . 12 ) 80486DX2/12RAM/400MB/5'25/3'5/4XCD/SB16/TRIDENT512...
)

(2)

)

, 25 2007 . 16:04 +

« „“ »:


.5611182304

«», «--».

.

)

(5)

......

, 20 2007 . 19:05 +
 (650x486, 53Kb)
)

:  
(2)

" ...."

, 02 2007 . 23:31 +
.... . ,
:
" ...."

, ... , .. .. , ...
LiveInternet.ru
)


 : 3 [2] 1